Ang dating daan beliefs and practices chet dating system

Lahat ng kanta niya ay mayroon ako noon, may plaka ako noon lahat ng kanta ni Nora. Kaya sabi, ‘wag hihigit sa bagay na nasusulat.’ Yun ang pinaka istriktong disiplina ng Biblia.Uso pa noon yung plaka na 78 atsaka yung 33 ba yun, yung maliliit na plaka noong araw. Sinasabe yan doon sa Apocalipsis -19; Those warnings, yung mga ano na yan na babala sa isang taong may takot sa Dios ay hindi ka mangangahas na dagdagan mo o bawasan mo yaong mga nakasulat.Sa buhay na ito, merong iba’t ibang ideya ang mga tao, minsan ang ideya ng presidente iba sa ideya ng bise.

Na ang taong magsasama bilang magaasawa, magtali sa batas ng Dios para may disiplina sa pagsasama.

Bawal kasing pabayaran yan e nakasulat yun sa Kawikaan .”Furthermore, Bro. Jose Rizal’s famous letter ‘To The Young Women of Malolos’ (Sa Kadalagahan sa Malolos) written in London on the 22nd Day of February.

Eli, due to Rizal’s love for the country, he bravely wrote this letter.

He received innumerable death threats from the greedy Spanish pontiffs, and later on, they finally killed him helplessly. Eli certainly did not, in his whole life, give consent to any of his members to call him ‘Father’ (Papa).

And most of the time they vulgarly use superlative degree to them, whereas when calling the God Almighty, they call Him ‘Father’ only.“Sa amin hindi kami nagpapatawag ng “Father” o pari, papa, bawal kasi ni Kristo yun sa 23:9 ng Mateo.

Kaya nga pag mananalangin, ang sabi kung mananalangin, manalangin kayo ng ganito “Ama naming,” ang Ama address as our Father.

Nanggaling ka sa hirap hanggang nataas sa mataas na sociodad.

Napakarami mong nakahalubilo, pati mga presidente nakahalubilo mo na, siguro you have learned some of the mysteries of life.

It states his great objection to the Catholic’s beliefs and how he criticized the corrupt practices of the Spanish parish priests that were kept from the Filipino people during those times.“Yan mismo ang sinabi ni Rizal e, kung ito ang dios na sinasamba ng mga prayle, tumatalikod ako sa ganyang dios.

At ako kaisa ni Rizal dyan, hindi naman pangunahing pakinabang ng Dios ang sa kanya.

However, he is more than willing to be called a ‘worthless servant’ or simply ‘Bro.

Tags: , ,